Aktivace hlasového asistenta v aplikaci Cisco Headsets

V mobilní aplikaci Cisco Headsets můžete povolit nebo zakázat funkci hlasového asistenta na náhlavní soupravě Cisco 730.
1

V mobilním zařízení otevřete náhlavní soupravy Cisco a klepněte na položku Nastavení > Obecné

2

Zapněte nebo vypněte volbu Hlasový asistent.