V mobilní aplikaci Cisco Headsets můžete povolit nebo zakázat funkci hlasového asistenta na náhlavní soupravě Cisco 730.

1

Na mobilním zařízení otevřete aplikaci Cisco Headsets a klepněte na volby Nastavení > Obecné .

2

Zapněte nebo vypněte volbu Hlasový asistent.