1

Кликнете върху Гласова поща. След това до лентата за търсене щракнете върху Запис на гласово съобщение.

Отваря се прозорецът Запис на гласово съобщение.

2

(По избор) Въведете тема за вашето съобщение.

3

Използвайте полето "Търсене", за да въведете потребител, за да получите вашето съобщение. Можете да въведете няколко получатели.

4

Щракнете върху бутона Запис.

Таймер за обратно броене се появява в горната част на прозореца. Когато таймерът достигне 0:00, звуков сигнал звучи и записът започва.
5

Запишете съобщението си и щракнете върху "Стоп", когато приключите.

6

Кликнете върху Изпращане, за да изпратите гласовото съобщение на получателите си.

Гласовото ви съобщение пристига в гласовата поща cisco Jabber на получателя и може да се третира като телефонно гласово съобщение, с едно забележително изключение. Тъй като гласово съобщение, което е записано по този начин, може да бъде изпратено на няколко получатели, всеки от тези получатели може да щракнете върху Отговор на всички. Това отваря нов прозорец за запис, така че ново гласово съобщение може да бъде записано и изпратено до списъка на получателите.