1

Klikněte na možnost Hlasová schránka. Poté klikněte na možnost Nahrát hlasovou zprávu vedle panelu hledání.

Otevře se okno Nahrát hlasovou zprávu.

2

(Volitelné) Zadejte předmět zprávy.

3

Vyhledávací pole slouží k zadání uživatele, kterému chcete zprávu poslat. Můžete zadat i více příjemců.

4

Klepněte na tlačítko Nahrávání.

V horní části okna se zobrazí časovač s odpočtem. Jakmile časovač dosáhne hodnoty 0:00, ozve se pípnutí a nahrávání začne.
5

Nahrajte zprávu a po skončení klikněte na tlačítko Zastavit.

6

Kliknutím na tlačítko Odeslat odešlete hlasovou zprávu příslušným příjemcům.

Vaše hlasová zpráva bude doručena do hlasové schránky Cisco Jabber daného příjemce a lze s ní pracovat jako s telefonickou hlasovou zprávou, s jednou důležitou výjimkou. Jelikož hlasová zpráva zaznamenaná tímto způsobem může být odeslána více příjemcům, může každý z nich kliknout na tlačítko Odpovědět všem. Otevře se nové okno nahrávání, aby uživatel mohl nahrát novou hlasovou zprávu a odeslat ji příjemcům v seznamu.