1

Izaberite stavku Govorna pošta. Zatim, pored trake za pretragu, kliknite na dugme Snimi glasovnu poruku.

Otvoriće se prozor Glasovna poruka zapisa.

2

(Opcionalno) Unesite temu za poruku.

3

Koristite polje za pretragu da biste uneli korisnika da primi vašu poruku. Možete uneti više primalaca.

4

Kliknite na dugme Snimanje.

Tajmer odbrojavanja se pojavljuje na vrhu prozora. Kada tajmer dostigne 0:00, oglasi se bip i snimak počinje.
5

Snimite poruku i kliknite na dugme "Zaustavi" kada završite.

6

Kliknite na dugme "Pošalji" da biste poslali glasovnu poruku primaocima.

Vaša glasovna poruka stiže u Cisco Jabber govornoj pošti primaoca i može se tretirati kao telefonska glasovna poruka, sa jednim izuzetkom. Pošto se glasovna poruka snimljena na ovaj način može poslati više primalaca, bilo koji od tih primalaca može da odgovori na dugme "Odgovori svima". Ovim se otvara novi prozor za snimanje, tako da nova glasovna poruka može da se snimi i pošalje na listu primalaca.