1

Натисніть Голосова пошта. Потім клацніть поруч із панеллю пошуку Записати голосове повідомлення.

Відкриється вікно запису голосового повідомлення.

2

(Необов’язково) Введіть тему свого повідомлення.

3

Використовуйте поле пошуку, щоб ввести користувача, який отримає ваше повідомлення. Ви можете ввести кількох одержувачів.

4

Натисніть на Запис кнопку.

У верхній частині вікна з’явиться таймер зворотного відліку. Коли таймер досягає 0:00, лунає звуковий сигнал і починається запис.
5

Запишіть своє повідомлення та натисніть СТОП коли ви закінчите.

6

Натисніть Надіслати щоб надіслати голосове повідомлення одержувачам.

Ваше голосове повідомлення надходить на голосову пошту одержувача Cisco Jabber і може розглядатися як телефонне голосове повідомлення, за одним винятком. Оскільки голосове повідомлення, записане таким чином, можна надіслати кільком одержувачам, будь-який із цих одержувачів може клацнути Відповісти всім. Це відкриває нове вікно запису, щоб нове голосове повідомлення можна було записати та надіслати до списку одержувачів.