1

Kliknij Poczta głosowa. Następnie obok paska wyszukiwania kliknij Nagraj wiadomość głosową.

Otworzy się okno Nagraj wiadomość głosową.

2

(Opcjonalnie) Wpisz temat wiadomości.

3

Użyj pola wyszukiwania, aby wprowadzić użytkownika, który ma otrzymać wiadomość. Możesz wprowadzić wielu odbiorców.

4

Kliknij przycisk Nagraj.

W górnej części okna pojawi się minutnik. Gdy timer osiągnie 0:00, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i rozpocznie się nagrywanie.
5

Nagraj wiadomość i kliknij Zatrzymaj, gdy skończysz.

6

Kliknij Wyślij, aby wysłać wiadomość głosową do odbiorców.

Twoja wiadomość głosowa dociera do poczty głosowej Cisco Jabber odbiorcy i może być traktowana jak wiadomość głosowa telefonu, z jednym godnym uwagi wyjątkiem. Ponieważ wiadomość głosową nagraną w ten sposób można wysłać do wielu odbiorców, każdy z tych odbiorców może kliknąć Odpowiedz wszystkim. Spowoduje to otwarcie nowego okna nagrywania, dzięki czemu można nagrać nową wiadomość głosową i wysłać ją do listy odbiorców.