1

Klik på Talebesked. Derefter skal du klikke på Optag talemeddelelse ved siden af søgelinjen.

Vinduet Optag talemeddelelse åbnes.

2

(Valgfrit) Angiv et emne for din meddelelse.

3

Brug feltet Søg til at angive en bruger, der skal modtage meddelelsen. Du kan angive flere modtagere.

4

Klik på knappen Optagelse.

Der vises en nedtællingstimer øverst i vinduet. Når timeren når 0:00, lyder der et bip, og optagelsen begynder.
5

Optag din meddelelse, og klik på Stop, når du er færdig.

6

Klik på Send for at sende talemeddelelsen til modtageren/modtagerne.

Din talemeddelelse kommer til modtagerens Cisco Jabber-voicemail og kan behandles som en telefontalemeddelelse, dog med én bemærkelsesværdig undtagelse. Da en talemeddelelse, der er optaget på denne måde, kan sendes til flere modtagere, kan enhver af disse modtagere klikke på Besvar alle. Dette åbner et nyt optagelsesvindue, så en ny talemeddelelse kan registreres og sendes til modtagerlisten.