1

V levém navigačním panelu vyberte možnost Zápisy.

Na stránce Mé zaznamenané schůzky můžete zobrazit záznamy všech schůzek, událostí a školení Webex, které jste hostovali a zaznamenali.

Mé zaznamenané schůzky
2

Vyberte Další vedle názvu záznamu a pak vyberte Upravit .

3

Upravte název a popis a vyberte, které panely chcete do záznamu zahrnout.

4

Zrušte zaškrtnutí políčka Přepisy, pokud byl vytvořen přepis, ale nechcete, aby ho ostatní viděli při přehrávání nahrávky.

5

Klepněte na příkaz Uložit.