Pokud nezahrnujete veřejný odkaz, diváci se musí přihlásit do uživatelského centra pomocí svého účtu Webex, aby mohli záznam zobrazit.

Spoluhostitelé mohou nahrávat a sdílet odkazy na své záznamy v Webex verze 42.11 a novější.

1

Přihlaste se do uživatelského centra.

2

Vyberte možnost Záznamy z navigačního panelu.

Na kartě Záznamy se zobrazují záznamy všech schůzek, webinářů, událostí a školení, které jste hostovali nebo spoluhostovali.

3

Vybrat možnost SdíletShare,vedle názvu záznamu.

4

V okně Sdílet záznam zadejte potřebné informace:

  • Zadejte e-mailové adresy jednotlivých příjemců oddělené čárkou.

  • Zadejte číslo, které chcete zahrnout.

  • Zvolte, kdo může záznam zobrazovat. Veřejný odkaz vypněte, aby si jej mohli zobrazit pouze lidé, se kterými jej sdílíte pomocí jejich e-mailové adresy. Osoby, se kterými sdílíte záznam, se musí přihlásit ke svému účtu služby Webex a zadat heslo, pokud jste jej potřebovali. Pokud někdy chcete, aby byl záznam nepřístupný všem, ujistěte se, že s nikým nesdílíte odkaz přímo, vypněte Veřejný odkazPřepni a klikněte na Uložit.

  • Zabraňte neoprávněným osobám v přístupu k záznamu. Zkontrolujte Ochrana heslem a zadejte heslo, které musí příjemce zadat, aby mohl přehrát záznam.

5

Klikněte na možnost Uložit.

Webex odešle e-mail s odkazem na záznam každému příjemci.