1

Přejděte https://settings.webex.com na webex volání a vyberte je.

2

Na portálu volajícího uživatelepřejděte do části Nastavení volání > Plány.

3

Klikněte na Nový plán.

4

Zadejte název plánu.

5

Vyberte příslušné počáteční datum/čas a koncové datum/čas.

6

V případě potřeby zkontrolujte celodenní událost a/nebo opakování.

7

Klikněte na položku Uložit.

Co dělat dál

Nyní, když je váš plán vytvořen, můžete jej použít na výběrová nastavení hovorů, prioritní upozornění a / nebo simultánní nastavení vyzvánění.