Podporované grafické formáty a velikosti

Pro fotku můžete použít spoustu běžných grafických formátů: .jpg, .png, .gif nebo .bmp. Soubor však musí být pod 10 MB.

1

Přejděte na Zprávy a vyberte mezeru.

2

Klikněte na Informace o prostoru a potomklikněte na Upravit nastavení mezery .


 

Pokud je prostor moderován, zobrazí se nastavení prostoru Zobrazení anebudete moci provádět žádné změny.

3

Přejděte na Obrázek prostoru a kliknutím na Změnit obrázek změňte existující obrázek mezery.

4

Kliknutím na název mezery přejmenujte prostor.

5

Vyberte titulní obrázek– vyberte úvodní obrázek prostoru.

6

Po provedeném změnách klikněte na Uložit.

1

Vyberte mezeru ze seznamu míst nebo přejděte do Teams a vyberte týmový prostor.

2

V prostoru klepněte na nabídku aktivit a potom klepněte na Informace.

3

Chcete-li prostor přejmenovat, klepněte na obrázek mezery a zadejte nový název.

4

Klepnutím na Hotovo uložte změny.


 

Když přejmenujete mezeru, zobrazí se předchozí název v oblasti zprávy jako poznámka, takže uvidíte historii změn názvu prostoru.

1

Vyberte mezeru ze seznamu mezer nebo přejděte do Teams a vyberte týmové místo, potom klepněte na nabídku aktivit a klepněte na Informace .

2

Klepněte na ikonu mezery, potom klepnutím na Vybrat obrázek mezery vyberte nový obrázek, ořízněte obrázek a klepněte na Nastavit avatar.

3

Chcete-li mezeru přejmenovat, klepněte na název mezery a zadejte nový název.

4

Klepnutím na Hotovo uložte změny.


 

Když přejmenujete mezeru, zobrazí se předchozí název v oblasti zprávy jako poznámka, takže uvidíte historii změn názvu prostoru.

1

Přejděte na Zprávy a vyberte mezeru ze seznamu míst.

2

Otevřete nastavení mezery a klikněte na Upravit nastavenímezery .

3

Pokud chcete aktualizovat název mezery, klikněte na název a zadejte nový název. Pokud nechcete nastavit fotku mezery, klikněte na Hotovo.

4

Pokud chcete nastavit fotografii prostoru, klikněte na fotografii mezery.


 

Pokud fotografie prostoru nebyla nastavena, pak je fotografie prostoru kruhem, ve které jsou iniciály mezery.

5

Pokud už v prostoru fotka je, kliknutím na Nahrát fotku místa fotku změňte. Nebo pokud už nechcete, aby prostor měl fotku, kliknutím na Odebrat fotku odstraňte mezerní fotku. Pokud v prostoru není nastavena fotka, budete vyzváni k nahrání fotografie bez kliknutí na Nahrát fotku.

6

Klikněte na Hotovo.