Na Webex Meetings a osobních místnostech může hostitel a spoluhostitel odpojit účastníka od schůzky. Pokud používáte dotykového zařízení s deskou, je při jednáních na Webex deskách stejná funkce. Na desce pro můžete odebrat účastníka z ovládacích prvků hovoru na hrací desce. Během schůzek Webex aplikací může každý účastník schůzky odpojit ostatní.

1

Na schůzce, kterou chcete hostovat, zobrazte klepnutím na ikonu účastníci seznam účastníků.

2

Klepněte na osobu, kterou chcete odpojit.

3

Klepněte na tlačítko Odebrat z hovoru.4

Webex odebere vybraného účastníka a odešle mu oznámení.