I Webex Meetings og personlige rommøter kan verten og medverten koble en deltaker fra et møte på en tavle, skrivebord eller romserieenhet. Under Webex App-møter kan alle i møtet koble fra andre.

1

I et møte du er vert for, kan du få tilgang til samtalekontrollene og trykke på Deltakere-knappen .


 

På en enhet i DX-, MX- eller SX-serien er deltakerknappen på enhetens eller kontrollerens startskjerm under en samtale.

2

Trykk på personen du vil koble fra.

3

Trykk på Fjern fra samtale.4

Webex vil fjerne den valgte deltakeren og gi dem beskjed.