Pri schôdzach Webex Meetings a osobných schôdzach v miestnosti môže hostiteľ a spoluhostiteľ odpojiť účastníka od schôdze na paneli, stole alebo zariadení radu miestností. Počas schôdzí Webex aplikácií môže každý účastník schôdze odpojiť ostatných.

1

Na schôdzi, ktorú hosťujete, prejdite k ovládacím prvkom hovoru a ťuknite na tlačidlo Účastníci .


 

V zariadení radu DX, MX alebo SX sa tlačidlo účastníka počas hovoru nachádza na domovskej obrazovke zariadenia alebo ovládača.

2

Klepnite na osobu, ktorú chcete odpojiť.

3

Klepnite na položku Odstrániť z hovoru .4

Webex odstráni vybraného účastníka a oznámi mu to.