בפגישות Webex Meetings ואישיות בחדר, המארח והמארח השותף יכולים לנתק משתתף מפגישה במכשיר לוח, שולחן עבודה או סדרת חדרים. במהלך פגישות Webex App, כל המשתתפים בפגישה יכולים לנתק אחרים.

1

בפגישה שאתה מארח, גש לפקדי השיחה והקש על לחצן משתתפים .


 

בהתקן מסדרות DX, MX או SX, לחצן המשתתפים נמצא במסך הבית של המכשיר או הבקר במהלך שיחה.

2

הקש על האדם שברצונך לנתק.

3

הקש על הסר משיחה .4

Webex תסיר את המשתתף שנבחר ותודיע לו על כך.