Na Webex Meetings i sastancima lične sobe, domaćin i ko-voditelj mogu da isključe učesnika sa sastanka na uređaju Board, Desk ili Room Series. Tokom Webex aplikacije, svi na sastanku mogu da isključe druge.

1

Na sastanku koji hostujete pristupite kontrolama poziva i dodirnite dugme Učesnici .


 

Na uređaju DX, MX ili SX Series, dugme učesnika se nalazi na početnom ekranu uređaja ili kontrolera tokom poziva.

2

Dodirnite osobu koju želite da prekinete.

3

Dodirnite ukloni iz poziva .4

Webex će ukloniti izabranog učesnika i obavestiti ih.