Při schůzkách v Webex Meetings a v osobní místnosti může hostitel a spoluhostitel odpojit účastníka od schůzky na desce, stole nebo zařízení řady místností. Během schůzek aplikace Webex můžou všichni účastníci schůzky odpojit ostatní.

1

Na schůzce, kterou pořádáte, otevřete ovládací prvky hovoru a klepněte na tlačítko Účastníci .


 

Na zařízeních řady DX, MX nebo SX se tlačítko účastníků během hovoru nachází na domovské obrazovce zařízení nebo ovladače.

2

Klepněte na osobu, kterou chcete odpojit.

3

Klepněte na tlačítko Odebrat z hovoru.4

Webex odebere vybraného účastníka a odešle mu oznámení.