Video adresa propojí váš videosystém nebo aplikaci s plánovanou schůzkou Webexu nebo s osobní místností hostitele schůzky. Chcete-li se připojit k naplánované schůzce nebo ji zahájit, vytočte adresu videa.

Vlastníte virtuální konferenční místnost se třemi trvalými adresami – webovou adresu URL, adresu videa a telefonní čísla pro volání. Adresu videa můžete kdykoli vytočit a zahájit schůzku ve svém pokoji. Lidé se k vám mohou připojit ve vašem osobním pokoji pokaždé vytočením stejné adresy videa.

1

Přihlaste se na web Webexu a přejděte na Předvolby > audio a video > videosystémy

2

Přidejte podrobnosti o maximálně třech video adresách.

Videosystém, který vyberete jako výchozí, se použije ve schůzkách jako možnost zpětného volání videa.

3

V okně náhledu, když se připojíte ke schůzce, klikněte na Připojit k videosystému . Je uvedena výchozí adresa, ale můžete také ručně zadat adresu videosystému.


 
Když se připojíte z desktopové aplikace Schůzky, aplikace detekuje videosystémy s podporou blízkosti a předem za vás vylije adresu videa.

Ze schůzky obdržíte hovor do svého videosystému.