En videoadresse kobler videosystemet eller programmet til et planlagt Webex-møte eller en møteverts personlige rom. Hvis du vil bli med i eller starte et planlagt møte, ringer du videoadressen.

Du eier et virtuelt konferanserom som har tre permanente adresser – nettadresse, videoadresse og telefonnumre for innringing. Du kan når som helst ringe videoadressen for å starte et møte i rommet ditt. Personer kan bli med deg i ditt personlige rom ved å ringe den samme videoadressen hver gang.

1

Logg på Webex-nettstedet, og gå til Innstillinger > Lyd og video > Videosystemer

2

Legg til detaljene for maksimalt tre videoadresser.

Videosystemet du velger som standard, brukes i møtene som tilbakeringingsalternativ for video.

3

I løpet av et møte velger du Ring videosystemet mitt i Lyd- og videotilkobling-dialogboksen på hurtigstartsiden. Standardadressen er oppført, men du kan også angi en videosystemadresse manuelt.


 
Når du blir med fra Webex Meetings-skrivebordsappen, registrerer appen proximity-aktiverte videosystemer i nærheten og forhåndsutfyller videoadressen for deg.

Du kan motta en samtale fra møtet på videosystemet.