Video adresa povezuje vaš video sistem ili aplikaciju sa Webex planiranim sastankom ili ličnom sobom domaćina sastanka. Da biste se pridružili ili započeli planirani sastanak, birajte video adresu.

Posedujete virtuelnu konferencijsku salu koja ima tri stalne adrese – Web URL adresu, video adresu i telefonske brojeve poziva. Video adresu možete da birate da biste započeli sastanak u svojoj sobi u bilo kom trenutku. Osobe vam se mogu pridružiti u ličnoj sobi tako što će svaki put birati istu video adresu.

1

Prijavite se na svoju Webex lokaciju i idite na preferences > Audio and Video > Video Systems

2

Dodajte detalje za najviše tri video adrese.

Video sistem koji izaberete kao podrazumevani koristi se na sastancima kao opcija za pozivanje video zapisa.

3

U prozoru za pregled kada se pridružite sastanku kliknite na dugme Poveži se sa video sistemom . Podrazumevana adresa je navedena, ali možete uneti i adresu video sistema.


 
Kada se pridružite iz aplikacije "Sastanci na radnoj površini", aplikacija otkriva video sisteme omogućene za blizinu i unapred naseli video adresu umesto vas.

Primićete poziv sa sastanka u video sistem.