Een videoadres wordt gebruikt om uw videosysteem of -toepassing te verbinden met een Webex-geplande vergadering of een persoonlijke ruimte van de host van de vergadering. Kies het videoadres als u wilt deelnemen aan een geplande vergadering of deze wilt starten.

U bent de eigenaar van een virtuele conferentieruimte met drie permanente adressen: een web-URL, een videoadres en inbelnummers. U kunt op elk gewenst moment het videoadres kiezen waarop u een vergadering wilt starten in uw ruimte. Andere personen kunnen ook deelnemen aan uw persoonlijke ruimte door steeds hetzelfde videoadres te kiezen.

1

Meld u aan bij uw Webex-site en ga naar Voorkeuren > audio- en > videosystemen

2

Voeg de details van maximaal drie videoadressen toe.

Het videosysteem dat u als standaard selecteert, wordt in uw vergaderingen gebruikt als de optie voor terugbellen via video.

3

Klik in het voorbeeldvenster, wanneer u deel gaat nemen aan een vergadering, op Verbinding maken met videosysteem . Uw standaardadres wordt weergegeven, maar u kunt ook handmatig een videosysteemadres invoeren.


 
Wanneer u deel gaat nemen vanuit de Meetings-bureaublad-app, detecteert de app videosystemen die zijn ingeschakeld voor Proximity en voor u wordt het videoadres vooraf bevolkd.

U ontvangt een oproep voor de vergadering op uw videosysteem.