En videoadress ansluter ditt videosystem eller -program till ett Webex schemalagt möte eller ett möte i en värds personliga rum. För att delta eller starta ett schemalagt möte anger du videoadressen.

Du äger ett virtuellt konferensrum som har tre permanenta adresser – webb-URL, videoadress och telefonnummer för inringning. Du kan när som helst ange videoadressen för att starta ett möte i ditt rum. Personer kan delta i ditt personliga rum genom att ange samma videoadress varje gång.

1

Logga in på din Webex-webbplats och gå till Inställningar > ljud- > videosystem

2

Lägg till uppgifterna för högst tre videoadresser.

Det videosystem du väljer som förval kommer att användas för videoåteruppringning i dina möten.

3

I förhandsgranskningsfönstret när du deltar i ett möte klickar du på Anslut till videosystem . Din standardadress är listad, men du kan också manuellt ange en videosystemadress.


 
När du deltar via skrivbordsappen Meetings känner appen av närliggande proximity-aktiverade videosystem och fyller i videoadressen åt dig.

Du kommer att ringas upp av mötet på ditt videosystem.