Soba za brifing je opremljena sa tri ekrana i dve kamere, kao što je prikazano u sledećem primeru.

Sala za brifing je prilagođena na tri načina rada: Lokalni prezenter, Remote Presenter i režim diskusije. Lako je promeniti režim tokom leta, tako da odgovara vrsti obuke koju sprovodite.

  • Lokalni prezenter (prezenter je u sobi).

  • Remote Presenter (prezenter se javlja).

  • Diskusija (za diskusije između različitih lokacija sa lokalnim prezentatorom u prostoriji).

Promenite režim sobe tokom konferencije

Administrator je možda podesio prostoriju za automatsko prebacivanje između režima lokalnog prezentatora i daljinskog prezentatora. Ako automatsko prebacivanje nije omogućeno, morate koristiti Touch 10 kontroler za promenu režima rada prostorije.

Automatsko prebacivanje podrazumeva:

  • Lokalni režim prezentacije se koristi kada se prezentacija otkrije na lokalnoj sceni.

  • Režim daljinskog prezentatora se koristi kada se prezenter ne otkrije na lokalnoj sceni.

Ako želite da koristite režim diskusije, uvek morate da koristite Touch 10 kontroler da biste ga ručno izabrali.

Prebacivanje između različitih režima soba pomoću kontrolera Touch 10

1

Dodirnite Soba za brifing na kontroleru Touch 10.

2

Dodirnite režim u koji želite da promenite: Lokalni prezenter, Udaljeni prezenter ili Diskusija. Trenutni režim je označen.