Sala odpraw jest wyposażona w trzy ekrany i dwie kamery, jak pokazano w poniższej przykładowej konfiguracji.

Pokój odpraw jest dostosowany do trzech trybów pomieszczenia: Lokalny prezenter, zdalny prezenter i tryb dyskusji. Zmiana trybu w locie jest łatwa, tak aby pasował do rodzaju prowadzonego treningu.

  • Lokalny prezenter (prezenter jest w pokoju).

  • Zdalny prezenter (prezenter dzwoni).

  • Dyskusja (do dyskusji między różnymi witrynami z lokalnym prezenterem w pokoju).

Zmień tryb pokoju podczas konferencji

Administrator mógł skonfigurować salę tak, aby automatycznie przełączała się między trybami lokalnego prezentera i zdalnego prezentera. Jeśli automatyczne przełączanie nie jest włączone, należy użyć kontrolera Touch 10, aby przełączać między trybami pomieszczenia.

Automatyczne przełączanie oznacza:

  • Tryb lokalnego prezentera jest używany, gdy prezenter zostanie wykryty na scenie lokalnej.

  • Tryb zdalnego prezentera jest używany, gdy na scenie lokalnej nie zostanie wykryty prezenter.

Jeśli chcesz korzystać z trybu Dyskusja, zawsze musisz użyć kontrolera Touch 10, aby wybrać go ręcznie.

Przełączaj się między różnymi trybami pomieszczenia za pomocą kontrolera Touch 10

1

Dotknij opcji Sala odpraw na kontrolerze Touch 10.

2

Stuknij tryb, na który chcesz zmienić: Lokalny prezenter, zdalny prezenter lub Dyskusja. Aktualny tryb jest podświetlony.