Disse enhetene støtter kortende rom: Codec Pro, SX80, rom 70 G2, MX700, MX800 og MX800 dual.

Et kortende rom er utstyrt med tre skjermer og to kameraer, som vist i følgende eksempel oppsett.

Det korteste rommet er skreddersydd rundt tre rom moduser: lokal konferanse styrer , ekstern presentatør og diskusjons modus. Det er enkelt å endre modusen på-gli, slik at den passer til typen opplæring du leverer.

  • Lokal konferanse styrer : konferanse styre ren er i rommet.

  • Ekstern konferanse styrer : Presentatøren ringer.

  • Diskusjon : for diskusjoner mellom forskjellige steder, og med en lokal konferanse styrer i rommet.

Endre rom modus under et møte

Systemansvarlig vil kanskje ikke ha satt opp rommet til å veksle mellom den lokale konferanse styre ren og modusen for eksternt konferanse behandling automatisk. Hvis automatisk veksling ikke er aktivert, kan du bruke berørings kontrolleren til å veksle mellom rom modusene manuelt.

Automatisk bytting impliserer:

  • Lokal konferanse styrer modus brukes når en presentatør oppdages på det lokale stadiet.

  • Ekstern presentatør -modus brukes når ingen presentatør oppdages på det lokale stadiet.

Bruk alltid berørings kontrolleren for å velge diskusjons modus.

Veksle mellom rom moduser manuelt

1

Trykk på kortende rom på berørings kontrolleren.

2

Trykk på modusen du vil endre til: lokal konferanse styrer , ekstern konferanse styrer eller diskusjon. Gjeldende modus er merket.