Et briefingrom er utstyrt med tre skjermer og to kameraer, som vist i følgende eksempeloppsett.

Briefing Room er skreddersydd rundt tre rommoduser: Lokal presentatør, ekstern presentatørog diskusjonsmodus . Det er enkelt å endre modusen på farten, slik at den passer til den typen trening du leverer.

  • Lokal presentatør (presentatøren er i rommet).

  • Ekstern presentatør (presentatøren ringer inn).

  • Diskusjon (for diskusjoner mellom ulike områder med en lokal presentatør i rommet).

Endre rommodus under en konferanse

Systemansvarlig har kanskje ikke konfigurert rommet til å bytte mellom modusene Lokal presentatør og Ekstern presentatør automatisk. Hvis den automatiske vekslingen ikke er aktivert, må du bruke Touch 10-kontrolleren til å bytte mellom rommoduser.

Automatisk veksling innebærer:

  • Lokal presentasjonsmodus brukes når en presentatør oppdages på den lokale scenen.

  • Modus for ekstern presentatør brukes når ingen presentatør oppdages på den lokale scenen.

Hvis du vil bruke diskusjonsmodus , må du alltid bruke Touch 10-kontrolleren til å velge den manuelt.

Bytte mellom de forskjellige rommodusene ved hjelp av Touch 10-kontrolleren

1

Trykk på Orienteringsrom på Touch 10-kontrolleren.

2

Trykk på modusen du vil endre til: Lokal presentatør, ekstern presentatøreller diskusjon. Gjeldende modus er uthevet.