Výchozí nastavení úrovně potlačení hluku na pozadí náhlavní soupravy je 100 %. V aplikaci Cisco Headsets můžete ručně nastavit úroveň potlačení hluku na pozadí náhlavní soupravy. Pokud povolíte Adaptivní potlačení hluku, úroveň potlačení hluku náhlavní soupravy se automaticky přizpůsobí vašemu okolí.

1

V mobilní aplikaci Cisco Headsets zvolte svou náhlavní soupravu a stiskněte Nastavení > Zvuk.

2

Posunutím posuvníku Potlačení hluku na pozadí doleva nebo doprava upravíte úroveň potlačení hluku.