Po podrazumevanoj vrednosti, jačina otkazivanja buke slušalica postavljena je na 100%. Možete ručno da podesite koliko otkazivanja buke čujete u slušalicama kroz aplikaciju "Cisco slušalice". Ako omogućite prilagodljivo otkazivanje buke, nivo otkazivanja buke slušalica automatski se prilagođava na osnovu okruženja.

1

U mobilnoj aplikaciji Cisco Slušalice izaberite slušalice sa mikrofonom i pritisnite stavku Postavke > Audio.

2

Prevucite klizač " Otkazivanje buke " nalevo ili nadesno da biste podesili nivo otkazivanja buke.