Domyślnie siła tłumienia hałasu zestawu słuchawkowego jest ustawiona na 100%. Za pomocą aplikacji Cisco Headsets można ręcznie dostosować poziom redukcji szumów w zestawie słuchawkowym. Po włączeniu funkcji Adaptacyjna redukcja szumów poziom redukcji szumów zestawu słuchawkowego jest automatycznie dostosowywany do otoczenia.

1

W aplikacji mobilnej Cisco Headsets wybierz swój zestaw słuchawkowy i naciśnij kolejno opcje Ustawienia > Audio.

2

Przesuń suwak Eliminacja szumów w lewo lub w prawo, aby dostosować poziom eliminacji szumów.