Som standard er avbrudds styrken for hode telefonene satt til 100 %. Du kan justere hvor mye støy reduksjon du hører i hode telefonene, manuelt via Ciscos hode telefoner. Hvis du aktiverer tilpasset støy reduksjon , justeres telefonens støy reduksjons nivå automatisk basert på omgivelsene dine.

1

I Cisco hode telefonene mobile appen velger du hode telefonene og trykker på innstillinger > lyd.

2

Skyv skyve kontrollen for støy reduksjon venstre eller høyre for å justere støy annullerings nivået.