Som standard är borttagen störning för headset inställt på 100 %. Du kan justera hur mycket borttagen störning som hörs i headsetet via Cisco-headsetappen. Om du aktiverar Anpassad borttagen störning justeras nivån för borttagen störning för ditt headset automatiskt baserat på din omgivning.

1

I Cisco headset-mobilappen väljer du ditt headset och trycker på Inställningar > Ljud.

2

Dra reglaget för Borttagen störning åt vänster eller höger för att justera nivån.