Налаштування рівня шумозаглушення в програмі Cisco Headsets

Ви можете вручну налаштувати рівень шумозаглушення в гарнітурі Cisco 730 за допомогою програми Cisco Headsets. За замовчуванням установлено рівень шумозаглушення 100%. Якщо ввімкнути параметр Adaptive Noise Cancellation (Адаптивне шумозаглушення), рівень шумозаглушення гарнітури буде автоматично регулюватися відповідно до оточення.
1

У програмі для мобільних пристроїв Cisco Headsets виберіть свою гарнітуру та натисніть Settings (Налаштування) > Audio (Звук).

2

Посуньте повзунок Noise Cancellation (Шумозаглушення) ліворуч або праворуч, щоб налаштувати рівень шумозаглушення.