כברירת מחדל, עוצמת הביטול של רעש האוזניות מוגדרת ל-100%. באפשרותך לכוונן באופן ידני את כמות הרעש שאתה שומע באוזניות באמצעות יישום האוזניות של Cisco. אם תפעיל את ביטול הרעש הגמיש, רמת הביטול של רעש האוזניות תתאים באופן אוטומטי בהתאם לסביבתך.

1

ביישום אוזניות נייד של Cisco, בחר את האוזנייה האלחוטית והקש על הגדרות > שמע.

2

החלק את מחוון ביטול הרעש ימינה או שמאלה כדי לכוונן את רמת הביטול של הרעש.