Pro obrázek můžete použít mnoho běžných grafických formátů: .jpg, .png, .gif nebo .bmp. Nebo použijte fotoaparát v telefonu a pořizujte rychlé selfie.

Soubor však musí být pod 10 MB a v ideálním případě čtvercový obraz mezi 200x200 pixely a 1000x1000 pixely. Webex provádí velikost souboru tak, aby se používal ve Webexu.

Pokud se obrázek pro vás nezmění, může se stát, že se jedná o velikost souboru. Obrázek může být také nastaven v adresáři organizace a budete se muset obrátit na správce a změnit ho.

Pokud ostatní uživatelé nevidí váš změněný obrázek, je to pravděpodobně kvůli místnímu ukládání do mezipaměti v jejich aplikacích, změna může ostatním uživatelům trvat až čtyři hodiny.

Po přidání profilového obrázku jej můžete nahradit pouze jiným obrázkem. Nemůžeš se vrátit k tomu, že jen ukazuješ své iniciály.

1

V záhlaví aplikace klikněte na svůj profil.

Pokud jste ještě obrázek ještě přidali, uvidíte iniciály v kruhu.

2

Klikněte na Upravit profil apřejděte do části Profilový obrázek.

3

Kliknutím na Nahrát obrázek vyhledejte obrázek, který chcete nahrát.

Pokud už profilový obrázek máte, klikněte na Změnit obrázek a změňte aktuální obrázek.

4

Po změnách klikněte na Uložit .


 

Po nahrání profilového obrázku jej lze nahradit pouze jiným obrázkem.

1

V záhlaví aplikace klepněte na svůj profil.

Pokud jste ještě obrázek ještě přidali, uvidíte iniciály v kruhu.

2

Klepněte na Profil a potom na.

3

Klepněte na Změnit obrázek a pak vyberte znásledujících možností:

  • Posuťte fotografii a vyfoťte
  • Výběr existující fotografie zvolte Existující fotografie.

Je možné, že nejprve budete muset webexu udělit přístup k obrázkům.

4

Klepněte na Uložit.


 

Po nahrání profilového obrázku jej lze nahradit pouze jiným obrázkem.

1

V záhlaví aplikace klepněte na svůj profil.

Pokud jste ještě obrázek ještě přidali, uvidíte iniciály v kruhu.

2

Klepněte na Profil a potom na.

3

Klepněte na Změnit obrázek , pakpofoťte nebo vyberte obrázek, který chcete použít. Možná budete muset nejprve udělit aplikaci Webex přístup k obrázkům.

4

Po výběru klepněte na , upravte oříznutí obrázku a pak klepněte na Nastavit avatara.


 

Po nahrání profilového obrázku jej lze nahradit pouze jiným obrázkem.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek.

Pokud jste ještě obrázek ještě přidali, uvidíte iniciály v kruhu.

2

Klikněte na větší profilový obrázek a vyhledejte obrázek, který chcete nahrát.


 

Po nahrání profilového obrázku jej lze nahradit pouze jiným obrázkem.