1

Na webu Webex přejděte na Webex Support > Support > Downloads > Remote Access Agent

E-maily s pozvánkou obsahují odkaz na tuto stránku.

2

Vyberte odkaz MSI Installer.

3

Uložte ruční instalaci vzdáleného přístupu do počítače.

Název souboru je atsmt.msi.

4

Pomocí softwarového distribučního řešení proveďte následující kroky:

 1. Stáhněte si soubor atsmt.msi.

 2. Vytvořte následující klíč registru:

  Pro 32 bitů:

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WebexSilentInstaller]

  Pro 64 bitů:

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\WebexSilentInstaller]

  SilentSiteURL= webová stránka vaší společnosti

  IDskupiny =0

  Název=nameofcomputer

  Alias=aliaspočítače

  ProxyUser=Proxyserverusername

  ProxyPassword=Proxyserverpassword

  SystemTrayIcon=0

 3. V příkazovém řádku přejděte do složky, do které byl soubor atsmt.msi stažen, a spusťte následující příkaz:

  msiexec /i atsmt.msi /qb

Agent vzdáleného přístupu přihlásí vzdálené počítače do sítě vzdáleného přístupu.

Na hlavním panelu každého vzdáleného počítače se zobrazí ikona Vzdálený přístup Webex - Dostupné.

Počítače, reprezentované ikonou počítače na stránce Správa skupin, se zobrazí ve skupině Root a budou k dispozici pro vzdálený přístup.