1

Ga op de Webex-site naar Webex Support > Support > Downloads > Remote Access Agent

Uitnodigingse-mails bevatten de koppeling naar deze pagina.

2

Selecteer de koppeling Installatieprogramma voor MSI.

3

Sla het handmatige installatieprogramma voor Remote Access op de computer op.

De bestandsnaam is atsmt.msi.

4

Gebruik uw softwaredistributieoplossing om de volgende handelingen uit te voeren:

 1. Download het bestand atsmt.msi.

 2. Maak de volgende registersleutel:

  Voor 32-bits:

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WebexSilentInstaller]

  Voor 64-bits:

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\WebexSilentInstaller]

  SilentSiteURL=uwbedrijfswebsite

  GroupID=0

  Name=nameofcomputer

  Alias=aliasofcomputer

  ProxyUser=Proxyserverusername

  ProxyPassword=Proxyserverpassword

  SystemTrayIcon=0

 3. Ga via de opdrachtprompt naar de map waarin het bestand atsmt.msi is gedownload en voer de volgende opdracht uit:

  msiexec /i atsmt.msi /qb

De Remote Access Agent meldt de externe computers aan bij het Remote Access-netwerk.

Het Webex Remote Access - Beschikbaar wordt weergegeven in de taakbalk van elk externe computer.

De computers, die worden weergegeven door het computerpictogram op de pagina Groepen beheren, worden weergegeven in de hoofdgroep en zijn extern toegankelijk.