1

Webex-nettstedet går du til Webex-støtte > Støtte > Nedlastinger > Remote Access-agent

E-postinvitasjoner inneholder koblingen til denne siden.

2

Velg koblingen til MSI-installasjonsprogrammet.

3

Lagre installeringsprogrammet for Remote Access på datamaskinen.

Filnavnet er atsmt.msi.

4

Gjør følgende ved bruk av distribusjonsløsningen for programvare:

 1. Last ned filen atsmt.msi.

 2. Opprett følgende registernøkkel:

  For 32-bit:

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WebexSilentInstaller]

  For 64-bit:

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\WebexSilentInstaller]

  SilentSiteURL=yourcompanywebsite

  GroupID=0

  Name=nameofcomputer

  Alias=aliasofcomputer

  ProxyUser=Proxyserverusername

  ProxyPassword=Proxyserverpassword

  SystemTrayIcon=0

 3. I ledeteksten går du til mappen der atsmt.msi-filen ble lastet ned. Deretter kjører du følgende kommando:

  msiexec /i atsmt.msi /qb

Remote Access-agenten logger de eksterne datamaskinene på Remote Access-nettverket.

Ikonet Webex Remote Access – tilgjengelig vises på oppgavelinjen til hver eksterne datamaskin.

Datamaskinene, representert av datamaskinikonet på siden Administrer grupper, vises i rotgruppen og blir tilgjengelig for Remote Access.