1

Na Webex lokaciji idite na Webex Support > Support > Downloads > Remote Access Agent

Pozivne e-poruke sadrže vezu ka ovoj stranici.

2

Izaberite vezu MSI Installer.

3

Sačuvajte ručni instalator daljinskog pristupa na računaru.

Ime datoteke je atsmt.msi.

4

Koristeći rešenje za distribuciju softvera, uradite sledeće:

 1. Preuzmite atsmt.msi datoteku.

 2. Kreirajte sledeći ključ registratora:

  Za 32 bita:

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WebexSilentInstaller]

  Za 64 bita:

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\WebexSilentInstaller]

  SilentSiteURL=yourcompanywebsite

  ID grupe=0

  Name=nameofcomputer

  Pseudonim=pseudonimkompjuter

  ProxyUser=Proxyserverusername

  ProxyPassword=Proxyserverpassword

  SystemTrayIcon=0

 3. Na komandnoj liniji idite u fasciklu u kojoj je preuzeta datoteka atsmt.msi, a zatim pokrenite sledeću komandu:

  msiexec /i atsmt.msi /qb

Agent daljinskog pristupa prijavljuje udaljene računare na mrežu daljinskog pristupa.

Ikona Webex daljinskog pristupa - dostupna se na traci zadataka svakog udaljenog računara.

Računari, predstavljeni ikonom računara na stranici "Upravljanje grupama", pojavljuju se u osnovnoj grupi i postaju dostupni za daljinski pristup.