1

Na web-mjestu otvorite Webex podršku > podršku > preuzimanja > agenta za daljinski pristup

E-poruke s pozivnicama sadrže vezu na ovu stranicu.

2

Odaberite vezu MSI Installer.

3

Spremite ručni instalacijski program za daljinski pristup na računalo.

Naziv datoteke je atsmt.msi.

4

Pomoću rješenja za distribuciju softvera učinite sljedeće:

 1. Preuzmite atsmt.msi datoteku.

 2. Stvorite sljedeći ključ registra:

  Za 32 bita:

  [HKEY_LOKALNI_STROJ\SOFTVER\WebexSilentInstaller]

  Za 64 bita:

  [HKEY_LOKALNI_STROJ\SOFTVER\WOW6432Node\WebexSilentInstaller]

  SilentSiteURL=vaš kompanywebsite

  GroupID=0

  Naziv=nazivračunala

  Alias=aliasofcomputer

  ProxyUser=Proxyserverusername

  ProxyPassword=Proxyserverpassword

  SystemTrayIcon=0

 3. U naredbenom retku idite u mapu u koju je preuzet atsmt.msi datoteka, a zatim pokrenite sljedeću naredbu:

  msiexec /i atsmt.msi /qb

Agent za daljinski pristup prijavljuje udaljena računala u mrežu daljinskog pristupa.

Ikona Webex remote access - Available pojavljuje se na programskoj traci svakog udaljenog računala.

Računala, predstavljena ikonom računala na stranici Upravljanje grupama, pojavljuju se u korijenskoj grupi i postaju dostupna za daljinski pristup.