1

Webex-webstedet skal du gå til Webex Support > Support > Downloads > Remote Access agent

E-mailinvitation indeholder linket til denne side.

2

Vælg linket MSI-installeringsprogram.

3

Gem det manuelle installeringsprogram til Remote Access på computeren.

Filnavnet er atsmt.msi.

4

Ved hjælp af din software distributionsløsning skal du gøre følgende:

 1. Download filen atsmt.msi.

 2. Opret følgende registreringsnøgle:

  Til 32 bit:

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WebExSilentInstaller]

  Til 64 bit:

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\WebexSilentInstaller]

  SilentSiteURL=yourcompanywebsite

  GroupID=0

  Name=nameofcomputer

  Alias = aliasofcomputer

  ProxyUser=Proxyserverusername

  ProxyPassword=Proxyserverpassword

  SystemTrayIcon=0

 3. I kommandopromptet gå til mappen, hvor filen atsmt.msi blev downloadet, og kør derefter følgende kommando:

  msiexec /i atsmt.msi /qb

Remote Access-agenten logger de eksterne computere ind på Remote Access-netværket.

Ikonet Webex-fjernadgang - Tilgængelig vises i opgavelinjen for hver ekstern computer.

Computerne, repræsenteret af computerikonet på siden Administrer grupper, vises i rodgruppen og bliver tilgængelige for Remote Access.