1

Webex-webbplatsen går du till Webex Support > Support > Downloads > Remote Access Agent

E-postinbjudan innehåller länken till denna sidan.

2

Välj länken MSI-installationsprogram.

3

Spara det manuella installationsprogramet för Remote Access på datorn.

Filnamnet är atsmt.msi.

4

För att använda din software distribution för program gör du följande:

 1. Hämta filen atsmt.msi.

 2. Skapa följande registernyckel:

  För 32-bitars:

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WebexSilentInstaller]

  För 64-bitars:

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\WebexSi webbläsarinstaller]

  SilentSiteURL=dittföretagswebbplats

  GroupID=0

  Name=datornsnamn

  Alias=datornsalias

  ProxyUser=Användarnamnpåproxyserver

  ProxyPassword=Lösenordpåproxyserver

  SystemTrayIcon=0

 3. I kommandotolken går du till mappen där atsmt.msi-filen sparades ner och kör sedan följande kommando:

  msiexec /i atsmt.msi /qb

Remote Access Agent loggar in fjärrdatorn på Remote Access-nätverket.

Ikonen Webex Remote Access – Tillgänglig visas i aktivitetsfältet på varje fjärrdator.

Datorerna, som representeras av datorikonen på sidan Hantera grupper, visas i rotgruppen och blir tillgängliga för fjärråtkomst.