Zobrazit kompaktní zobrazení na ploše

Po přepnutí uvidíte, že ikony prostoru jsou menší a u všech týmových prostorů je název týmu na stejném řádku jako název prostoru. Celé jméno zobrazíte umístěním ukazatele myši na libovolné dlouhé názvy prostoru nebo týmu.

Klikněte, a pak vyberte možnost Vzhled > Zobrazit kompaktní zobrazení


 

Můžete to také změnit v nabídce Nastavení. V záhlaví aplikace klikněte na svůj profilový obrázek a potom na tlačítko Nastavení > Zasílání zpráv. Přejděte do seznamu prostorů a zaškrtněte políčko Zobrazit kompaktní zobrazení.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek a poté vyberte možnost Nastavení.

2

Přejděte do části Zasílání zpráv a v části Seznam prostorů zkontrolujte Kompaktní zobrazení.