När du har växlat kommer du att se att utrymmesikonerna är mindre och för alla teamutrymmen finns teamnamnet på samma linje som utrymmets namn. Du kan hålla musen över alla långa utrymmen eller teamnamn för att se hela namnet.

1

Klicka på profilbild och välj sedan Inställningar.

2

Gå till Meddelandenoch markera Komprimerad vy i avsnittetUtrymmeslista.