Po przełączeniu zobaczysz, że ikony spacji są mniejsze, a dla wszystkich obszarów zespołu nazwa zespołu znajduje się w tym samym wierszu co nazwa spacji. Możesz najechać kursorem na dowolne długie miejsce lub nazwy zespołów, aby zobaczyć pełną nazwę.

Kliknij pozycję , a następnie wybierz pozycję Wygląd >widoku kompaktowego


 

Możesz to również zmienić w menu Ustawienia. W nagłówku aplikacji kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie kliknij pozycję Ustawienia > Wiadomości . Przejdź do listy Spacja i zaznacz pole wyboru Pokaż widok kompaktowy.

Kliknij pozycję , a następnie wybierz pozycję Wygląd > Pokaż widok kompaktowy.


 

Możesz to również zmienić w menu Preferencje. W nagłówku aplikacji kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie kliknij pozycję Preferencje > Wiadomości . Przejdź do listy Spacja i zaznacz pole wyboru Pokaż widok kompaktowy.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz pozycję Ustawienia .

2

Przejdź do pozycji Wiadomościi w sekcji Lista przestrzeni zaznacz opcję Widok kompaktowy.