Po przełączeniu zobaczysz, że ikony obszarów są mniejsze, a w przypadku obszarów zespołu nazwa zespołu znajduje się w tym samym wierszu, co nazwa obszaru. Aby zobaczyć pełną nazwę, możesz najechać kursorem na dowolną długą nazwę lub nazwę zespołu.

Kliknij , a następnie wybierz Wygląd > Pokaż widok kompaktowy


 

Możesz to również zmienić w Ustawienia menu. W nagłówku aplikacji kliknij swój zdjęcie profilowe , a następnie kliknij Ustawienia > Wiadomości . Przejdź do Lista obszarów i sprawdź Pokaż widok kompaktowy pole wyboru.

1

Kliknij swój zdjęcie profilowe a następnie wybierz Ustawienia .

2

Przejdź do Wiadomości , a w Lista obszarów sekcja, sprawdź Widok kompaktowy .