Pokaż widok kompaktowy na pulpicie

Po przełączeniu zobaczysz, że ikony obszaru są mniejsze, a dla wszystkich obszarów zespołu nazwa zespołu jest na tej samej linii, co nazwa obszaru. Możesz najechać kursorem na dowolne długie miejsca lub nazwy zespołu, aby wyświetlić pełną nazwę.

Kliknij, a następnie wybierz Wygląd > Pokaż widok kompaktowy


 

Można to również zmienić w menu Ustawienia. W nagłówku aplikacji kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie kliknij Ustawienia > Wiadomości. Przejdź do listy obszarów i zaznacz pole wyboru Pokaż widok kompaktowy.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz Ustawienia.

2

Przejdź do wiadomości, a w sekcji Lista obszarów sprawdź widok Kompaktowy.