1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie kliknij pozycję Ustawienia > Wiadomości.

2

W obszarze Lista miejsc zaznacz pole wyboru Pokaż widok kompaktowy, a następnie kliknij przycisk Zapisz .

Oto przykład tego, jak wygląda lista spacji przed przejściem do widoku kompaktowego.

Po przełączeniu zobaczysz, że ikony spacji są mniejsze, a dla wszystkich obszarów zespołu nazwa zespołu znajduje się w tym samym wierszu co nazwa spacji. Możesz najechać kursorem na dowolne długie miejsce lub nazwy zespołów, aby zobaczyć pełną nazwę.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie kliknij pozycję Preferencje > Wiadomości.

2

W obszarze Listaspacji zaznacz pole wyboru Pokaż widok kompaktowy.

Oto przykład tego, jak wygląda lista spacji przed przejściem do widoku kompaktowego.

Po przełączeniu zobaczysz, że ikony spacji są mniejsze, a dla wszystkich obszarów zespołu nazwa zespołu znajduje się w tym samym wierszu co nazwa spacji. Możesz najechać kursorem na dowolne długie miejsce lub nazwy zespołów, aby zobaczyć pełną nazwę.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz pozycję Ustawienia .

2

Przejdź do pozycji Wiadomościi w sekcji Lista przestrzeni zaznacz opcję Widok kompaktowy.