Kada se prebacite, vidjet ćete da su ikone razmaka manje, a za sve prostore tima naziv tima nalazi se u istoj liniji kao i naziv razmaka. Možete lebdjeti iznad bilo kojeg dugog prostora ili naziva timova da biste vidjeli puno ime i prezime.

Kliknite , a zatim odaberite Izgled >Sažeti prikaz


 

To možete promijeniti i na izborniku Postavke. U zaglavlju aplikacije kliknite svoju profilnu sliku, a zatim Postavke > Poruke. Idite na popis Razmak i potvrdite okvir Prikaži sažeti prikaz.

Kliknite , a zatim odaberite Izgled > Prikaži sažeti prikaz.


 

To možete promijeniti i na izborniku Preference. U zaglavlju aplikacije kliknite svoju profilnu sliku, a zatim Preference >Poruke. Idite na popis Razmak i potvrdite okvir Prikaži sažeti prikaz.

1

Kliknite svoju profilnu sliku , a zatim odaberite Postavke.

2

Otvorite Poruke, a zatim u odjeljku Popis razmaka potvrdite kompaktni prikaz.