1

Kliknite svoju profilnu sliku , a zatim Postavke > Razmjena poruka.

2

U odjeljku Popisrazmaka potvrdite okvir Prikaži sažeti prikaz, a zatim kliknite Spremi.

Evo primjera izgleda popisa razmaka prije prelaska na sažeti prikaz.

Kada se prebacite, vidjet ćete da su ikone razmaka manje, a za sve prostore tima naziv tima nalazi se u istoj liniji kao i naziv razmaka. Možete lebdjeti iznad bilo kojeg dugog prostora ili naziva timova da biste vidjeli puno ime i prezime.

1

Kliknite svoju profilnu sliku , a zatim Preference >Poruke.

2

U odjeljku Popisrazmaka potvrdite okvir Prikaži sažeti prikaz.

Evo primjera izgleda popisa razmaka prije prelaska na sažeti prikaz.

Nakon što se prebacite, vidjet ćete da su ikone razmaka manje i za sve prostore tima naziv tima nalazi se u istoj liniji kao i naziv razmaka. Možete lebdjeti iznad bilo kojeg dugog prostora ili naziva timova da biste vidjeli puno ime i prezime.

1

Kliknite svoju profilnu sliku , a zatim odaberite Postavke.

2

Otvorite Poruke, a zatim u odjeljku Popis razmaka potvrdite kompaktni prikaz.