Nakon što se prebacite, videćete da su ikone prostora manje, a za sve prostore tima ime tima je u istoj liniji kao i ime prostora. Možete da pređete pokazivačem preko bilo kog dugog prostora ili imena tima da biste videli puno ime.

Kliknite na , a zatim izaberite stavku Izgled > Prikaži kompaktan prikaz


 

Ovo možete da promenite i u meniju "Postavke ". U zaglavlju aplikacije kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku Postavke > razmena poruka. Pređite na listu prostora i proverite prikaz kompaktan prikaz polje za potvrdu.

1

Kliknite na sliku profila, a zatim izaberite "Podešavanja".

2

Idite na razmena poruka i u odeljku Lista prostora proverite kompaktan prikaz.