1

Přihlaste se k https://admin.webex.comaplikaci a otevřete stránku Zasílání zpráv.

2

Přejděte na Zabezpečení mobilních aplikací a vyberte si z možností zabezpečení:

 • Zakažte náhled zpráv na zamykací obrazovce mobilního zařízení– Uživatelé nebudou moct zvolit možnost Zobrazit náhled zpráv vmobilních aplikacích Webex App.
 • Zakažte používání nespravované aplikace– uživatelé musí používat firemní spravovanou verzi Webexu. Nebudou moci používat nespravované aplikace Webex (stažené z Apple App Store / Google Play Store).

   

  Pokud použijete toto nastavení, musíte se také přihlásit ke konzoli Enterprise Mobility Management (EMM) a nakonfigurovat následující parametry App Config pro verze iOS i Android. Tento parametr App Config umožňuje službám Webex zjistit, že aplikace Webex je spravována EMM, a blokovat přístup na nespravovaných zařízeních.

  Konfigurační klíč

  Typ hodnoty

  Konfigurační hodnota

  OrgIdentifier

  Řetězec

  ID vaší organizace je k dispozici v Ovládacím centru: Vyberte Správa > Účet a pak získejte hodnotu z ID organizace .

  Viz Webex App | Secure mobilní zařízení a odpovídající dokument MDM pro konfiguraci parametru App Config.