1

Logga in påhttps://admin.webex.com och öppna Meddelanden sida.

2

Bläddra till Säkerhet för mobila program och välj bland säkerhetsalternativen:

 • Inaktivera förhandsgranskning av meddelanden på den mobila enhetens låsskärm –Användare kommer inte att kunna välja Visa förhandsgranskning av meddelandet i Webex-appens mobilappar.
 • Inaktivera användningen av ohanterade appar – Användare måste använda en företagshanterad version av Webex. De kommer inte att kunna använda ohanterade Webex-appar.

   

  Om du använder den här inställningen måste du också logga in på konsolen Enterprise Mobility Management (EMM) för att konfigurera följande appkonfigurationsparametrar för både iOS- och Android versioner. Med den här appkonfigurationsparametern kan Webex-tjänster identifiera att Webex-appen hanteras av EMM och blockera åtkomst på ohanterade enheter.

  Konfigurationsnyckel

  Värdetyp

  Konfigurationsvärde

  orgIdentifier

  Sträng

  Ditt organisations-ID finns tillgängligt i Control Hub:

  Välj Hantering > Konto och hämta sedan värdet från Organisations-ID .

  Se Webex-appen| Säkra mobila enheter och motsvarande MDM-dokument för att konfigurera parametern App Config.


   

  Webex Intune anses vara en hanterad app och ingen appkonfigurationsnyckel krävs.