1

Logga in https://admin.webex.compå och öppna sidan Meddelanden.

2

Bläddra till Säkerhet för mobilappar och välj bland säkerhetsalternativen:

 • Inaktivera meddelandeförhandsgranskning på mobila enheters låsskärm – Användare kan inte välja alternativet Visa förhandsgranskningav meddelande iWebex-appens mobilappar.
 • Inaktivera användning av ej hanterad app – Användare måste använda en företagshanterad version av Webex. De kommer inte att kunna använda de ej hanterade Webex-apparna (hämtas från Apple App Store/Google Play Store).

   

  Om du använder den här inställningen måste du också logga in på din EMM-konsol (Enterprise Mobility Management) för att konfigurera följande appkonfigurationsparametrar för både iOS- och Android-versioner. Den här parametern Appkonfiguration gör det möjligt för Webex-tjänster att upptäcka att Webex-appen hanteras av EMM och att blockera åtkomst på ej hanterade enheter.

  Konfigurationsnyckel

  Värdetyp

  Konfigurationsvärde

  OrgIdentifier

  Sträng

  Ditt organisations-ID finns tillgängligt i Control Hub: välj Hantering > konto och hämta sedan värdet från organisations-ID.

  Se Webex-appen | Säkra mobila enheter och motsvarande MDM-dokument för att konfigurera parametern Appkonfiguration.