1

Klik vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comop Berichten.

2

Blader naar Beveiliging mobiele toepassing en maak een keuze uit de beveiligingsopties:

  • Berichtvoorbeeld uitschakelen op vergrendelscherm van mobiel apparaat: gebruikers kunnen de optie Berichtvoorbeeld weergeven niet selecteren in demobiele Webex-apps.
  • Het gebruik van niet-beheerde apps uitschakelen: gebruikers moeten een door het bedrijf beheerde versie vanWebex gebruiken. Zij kunnen de niet-beheren Webex-apps (gedownload van Apple App Store/Google Play Store) niet gebruiken.