Maximální počet sledovaných linek je 50, ale měli byste zvážit šířku pásma. Maximum může být také určeno počtem tlačítek řádků v telefonu uživatele.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.compřejděte na Uživateléa vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

2

Vyberte Volání, zvolte Pokročilá nastaveníhovoru a přejděte na Monitorování.

3

Zvolte jednu z následujících možností:

  • Přidat sledovanou linku
  • Přidat linku pro parkování hovorů
4

Vyberte, zda chcete, aby byl tento uživatel informován o zaparkovaných hovorech, vyhledejte osobu nebo volejte rozšíření parku, které má být monitorováno, a klikněte na tlačítko Uložit.


 

Seznam sledovaných linek v Control Hubu odpovídá pořadí sledovaných linek, které se zobrazují na zařízení uživatele. Seznam sledovaných linek můžete kdykoli změnit.