V závislosti na vašem nastavení můžete, ale nemusíte dostávat oznámení o příchozí hovor , když hovor přijde do skupina zvednutí zvednutí, do které patříte.

Než začnete

Pro zobrazení Zvednutí hovoru možnost v zápatí klikněte Nastavení hovoru v zápatí vyberte možnost Otevřete předvolby hovorů a zkontrolujte Zobrazit v zápatí funkce zvednutí hovoru .

Chcete-li změnit oznámení o zvednutí hovoru, přečtěte si téma Správa oznámení pro příchozí hovory.

1

Když jste nastaveni jako člen skupiny zvednutí hovoru, můžete zvednout hovory následujícím způsobem:

 • Uslyšíte telefonní hovor, když se připojíte ke stolnímu telefonu spolupracovníka – v zápatí aplikace klikněte na možnost Zvednutí hovoru. Poté vyberte možnost Zvednutí hovoru a zvedněte skupinový hovor (pokud jste členem skupiny zvednutí hovoru).

 • Pokud používáte službu Webex Calling a člena skupiny zvednutí hovoru, můžete v aplikaci Webex obdržet oznámení o zvednutí hovoru, že spolupracovník má příchozí hovor. Oznámení o hovoru obsahuje informace o skupině zvednutí hovoru.

  Správce může nakonfigurovat zvukové a vizuální upozornění.

2

Když jste nastaveni na sledování stavu linky jiných uživatelů a linek pro parkování hovorů (monitorování BLF), můžete hovory zvednout následujícím způsobem:

 • V aplikaci Webex můžete obdržet oznámení o zvednutí hovoru, že spolupracovník má příchozí hovor. To platí pro službu Webex Calling nebo volání od poskytovatele služeb.

  Zkontrolujte stav osoby na jejím profilovém obrázku. Pokud jsou zaneprázdněni nebo nejsou k dispozici, klikněte Zvednout pro přijmutí hovoru.

 • Pokud používáte okno doku pro volání, můžete sledovat seznam BLF a pokud má někdo příchozí hovor, můžete jej snadno vyzvednout. Další informace najdete v tématu Správa všech telefonních hovorů na jednom místě.

V závislosti na vašem nastavení můžete, ale nemusíte dostávat oznámení o příchozí hovor , když hovor přijde do skupina zvednutí zvednutí, do které patříte.
1

Vyberte jednu z těchto možností:

 • Uslyšíte telefonní hovor, který je připojen ke stolnímu telefonu spolupracovníka, ale v aplikaci Webex nedostanete oznámení – přejděte naa poté v dolní části historie hovorů vyberte možnost Zvednutí hovoru.

  Pak vyberte příslušnou skupina zvednutí ( Zvednutí hovoru , Zvednutí jiného hovoru , nebo Cílené zvednutí ). Pokud zvolíte Cílené zvednutí , zadejte číslo zvednutí a poté stiskněte Zadejte . Klikněte Zvednout znovu.

 • V aplikaci Webex obdržíte oznámení hovoru, že člen týmu má příchozí hovor– zkontrolujte stav této osoby v profilovém obrázku. Pokud jsou zaneprázdněni nebo nejsou k dispozici, klikněte Zvednout pro přijmutí hovoru.

2

Pak se můžete rozhodnout, zda chcete Odpovězte nebo Odmítnout hovoru. A pokud je volající uživatel aplikace Webex , můžete mu dokonce poslat zprávu.

Pokud hovor před vámi přijme někdo jiný, zobrazí se oznámení, že neexistuje žádný hovor k zvednutí.

Zvednutí hovoru není u vaší mobilní aplikace zatím podporováno.

V závislosti na vašem nastavení můžete, ale nemusíte dostávat oznámení o příchozí hovor , když hovor přijde do skupina zvednutí zvednutí, do které patříte.

Než začnete

Oznámení můžete vypnout tak, že klepnete na svůj profilový obrázek a vyberte možnost Hovory a poté pod Zvednutí hovoru , zapněte Ztlumit oznámení .

Vyberte jednu z těchto možností:

 • Uslyšíte telefonní hovor, když se připojíte ke stolnímu telefonu spolupracovníka, ale v aplikaci Webex nedostanete oznámení – přejděte na Hovorya poté vyberte kartu Zvednutí hovoru v horní části historie hovorů.

  Pak vyberte příslušnou skupina zvednutí ( Zvednutí , Jiné zvednutí , nebo Zvednutí hovoru na konkrétní lince ). Pokud se rozhodnete zvednout hovor na konkrétní lince, zadejte linku a klepněte na zelenou šipku.

 • V aplikaci Webex obdržíte oznámení hovoru, že člen týmu má příchozí hovor– zkontrolujte stav této osoby v profilovém obrázku. Pokud jsou zaneprázdněni, klikněte Zvednout pro přijmutí hovoru.

  Pak se můžete rozhodnout, zda chcete Odpovězte nebo Odmítnout hovoru. A pokud je volající uživatel aplikace Webex , můžete mu dokonce poslat zprávu.

  Pokud hovor před vámi přijme někdo jiný, zobrazí se oznámení, že neexistuje žádný hovor k zvednutí.