Pokud si nejste jisti, s čím jste byli nastaveni, podívejte se na článek Zjistěte, jakou službu volání máte.

1

Pokud uslyšíte telefonní hovor přicházející do stolního telefonu vašeho spolupracovníka, vyberte Vyzvednutí hovoru v zápatí aplikaceWebex.

2

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Vyzvednutí– vyberte hovor, který zvoní nejdéle.

 • Směrované vyzvednutí– zadejte číslo rozšíření vyzvednutí spolupracovníka a stiskněte klávesu Enter.

V závislosti na vašem nastavení můžete nebo nemusíte dostávat oznámení o příchozím hovoru, když hovor přijde do skupiny vyzvednutí, do které patříte.

Vyberte jednu z těchto možností:

 • Uslyšíte telefonní hovor přicházející do stolního telefonu spolupracovníka – klikněte na Hovor v zápatí aplikace. Poté vyberte Vyzvednutí hovoru pro vyzvednutí skupinového hovoru nebo Směrované vyzvednutí pro vyzvednutí hovoru na konkrétní číslo. Pokud zvolíte Možnost Řízené vyzvednutí, zadejte číslo vyzvednutí a stiskněte klávesu Enter.
 • V aplikaci Webex obdržíte oznámení o hovoru, že spolupracovník má příchozí hovor - zkontrolujte stav osoby na jejím profilovém obrázku. Pokud je zaneprázdněn nebo není k dispozici, klikněte na Vyzvednout a přijměte hovor.

V závislosti na vašem nastavení můžete nebo nemusíte dostávat oznámení o příchozím hovoru, když hovor přijde do skupiny vyzvednutí, do které patříte.

1

Vyberte jednu z těchto možností:

 • Uslyšíte telefonní hovor přicházející do stolního telefonu spolupracovníka, ale v aplikaciWebex nedostanete oznámení - přejděte na a pak vyberte Vyzvednutí hovoru v dolní části historiehovorů.

  Poté vyberte příslušnou skupinu vyzvednutí (Vyzvednutí hovoru, Jiné vyzvednutí hovorunebo Směrované vyzvednutí). Pokud zvolíte Možnost Řízené vyzvednutí, zadejte číslo vyzvednutí a stiskněte klávesu Enter. Znovu klikněte na Vyzvednout .

 • V aplikaci Webex obdržíte oznámení o hovoru, že člen týmu má příchozí hovor – zkontrolujte stav osoby na jejím profilovém obrázku. Pokud je zaneprázdněn nebo není k dispozici, klikněte na Vyzvednout a přijměte hovor.

2

Poté se můžete rozhodnout, zda chcete hovor přijmout nebo odmítnout . A pokud je volajícím uživatel aplikace Webex, můžete jim dokonce poslat zprávu.

Pokud někdo jiný přijme hovor dříve než vy, dostanete oznámení, že není třeba hovor vyzvednout.

Vyzvednutí hovoru zatím není ve vaší mobilní aplikaci podporováno.

V závislosti na vašem nastavení můžete nebo nemusíte dostávat oznámení o příchozím hovoru, když hovor přijde do skupiny vyzvednutí, do které patříte.

Než začnete

Oznámení můžete vypnout klepnutím na svůj profilový obrázek, výběrem možnosti Hovorya následným zapnutím hovoru v části Vyzvednutí hovoruzapnout oznámení o ztlumení.

Vyberte jednu z těchto možností:

 • Uslyšíte telefonní hovor přicházející do stolního telefonu spolupracovníka, ale v aplikaciWebex nedostanete oznámení - přejděte na Hovory a poté vyberte kartu Vyzvednutí hovoru v horní části historiehovorů.

  Poté vyberte příslušnou skupinu vyzvednutí (Vyzvednutí, Jiné vyzvednutínebo Vyzvednutí hovoru na konkrétní lince). Pokud se rozhodnete vyzvat hovor na konkrétní rozšíření, zadejte rozšíření a klepněte na zelenou šipku.

 • V aplikaci Webex obdržíte oznámení o hovoru, že člen týmu má příchozí hovor – zkontrolujte stav osoby na jejím profilovém obrázku. Pokud je zaneprázdněn, klikněte na Vyzvednout a přijměte hovor.

  Poté se můžete rozhodnout, zda chcete hovor přijmout nebo odmítnout . A pokud je volajícím uživatel aplikace Webex, můžete jim dokonce poslat zprávu.

  Pokud někdo jiný přijme hovor dříve než vy, dostanete oznámení, že není třeba hovor vyzvednout.